Jak głosować?

JAK GŁOSOWAĆ?

Wybory do samorządów lokalnych i do parlamenty europejskiego w Irlandii już w przyszłym roku!

Jeśli czytasz tę stronę a jeszcze jest przed 25 listopada, możesz się zarejestrować w uproszczony sposób! Więcej informacji w zakładce REJESTRCJA. 

Czy jesteś w ogóle uprawniony do głosowania?
Tak, głosować może każdy, kto ukończył 18 lat, posiadanie obywatelstwa nie jest tu konieczne. Warunkiem jest jednak rejestracja do spisu wyborców, której wciąż można dokonać. Należy pobrać formularz, udając się na posterunek Gardy, do biblioteki bądź na pocztę albo wydrukować go ze strony wybory.forumpolonia.org. Z drukiem i dowodem tożsamości należy udać się na posterunek Gardy. Tu oficer opatrzy go stemplem, a wtedy naszym zadaniem jest już tylko wysłać go do lokalnego urzędu miasta bądź hrabstwa. Adresy znajdziesz tutaj: http://www.environ.ie/en/LocalGovernment/LocalGovernmentAdministration/LocalAuthorities/

Zasady głosowania w irlandzkich wyborach lokalnych i do parlamentu europejskiego: 


Oddajemy głos osobiście w lokalnych punktach wyborczych. Wyborcy, którzy nie mogą osobiście przybyć do lokali wyborczych ze względu na chorobę fizyczną lub ograniczenia fizyczne, mogą zagłosować drogą pocztową.
O adresach lokali wyborczych będziemy informować wkrótce!

 images

Kto jeszcze głosuje drogą pocztową?

Poprzez urzędy pocztowe głosować mogą również osoby wykonujące zawód, który może uniemożliwić im oddanie głosu we właściwym punkcie wyborczym, włączając studentów dziennych zarejestrowanych w domu, a mieszkających poza nim; tych, którzy uczęszczają do placówki edukacyjnej na terenie kraju. Zgodnie z tymi zasadami karta do głosowania dostarczana jest pocztą do domu wyborcy, którego tożsamość musi zostać potwierdzona przez funkcjonariusza Gardy na komisariacie. Procedura ma miejsce zanim wyborca odda głos na karcie na posterunku policji i prześle kartę pocztą do przewodniczącego komisji wyborczej.

W punkcie wyborczymWicklow2002a
Oddawanie głosów w wyborach lokalnych odbywa się przy wykorzystaniu systemu PR-STV (proporcjonalna reprezentacja poprzez pojedynczy, przechodni głos wyborczy). W dniu wyborów otrzymujemy kartę do głosowania w naszym punkcie głosowania, podając swoje nazwisko i adres. Wyborca może być poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, jeśli go nie posiada, nie zostanie dopuszczony do głosowania.

 Jako dokumenty tożsamości dopuszcza się:  paszport, prawo jazdy, kartę identyfikacyjną pracownika ze zdjęciem, legitymację studencką ze zdjęciem wydaną przez placówkę edukacyjną, dokument podróżny z nazwiskiem i zdjęciem, książeczkę bankową, oszczędnościową lub kredytową z adresem z okręgu wyborczego, Kartę Usług Publicznych, zaświadczenie o tymczasowym miejscu zamieszkania, kartę Krajowego Biura Imigracyjnego Garda lub następujące dokumenty wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania w danym okręgu wyborczym: książeczkę czekową, kartę czekową, kartę kredytową, akt urodzenia, akt ślubu.

karta-stv-voteGłos przechodni, mój numer 1, 2 i 3
Wyborca głosuje, zachowując zasady tajności w kabinie do głosowania. Nazwiska kandydatów podane są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej wraz ze zdjęciami, przynależnością polityczną i emblematem partii, jeśli dotyczy to danego kandydata. Wyborca określa kolejność kandydatów, wpisując:
1 – przy pierwszym wybranym nazwisku (na naszego głównego kandydata),
2 – przy drugim (nasz drugi wybór),
3 – przy trzecim itd.

Wskazanie kandydata 2 i 3 jest ważne

W ten sposób bowiem osoba głosująca umożliwia przewodniczącemu komisji wyborczej przeniesienie głosu na drugiego wybranego kandydata, w przypadku gdyby pierwszy został wybrany lub wyeliminowany. Tak samo głos oddany na drugiego kandydata może zostać przeniesiony na trzeciego wybranego przez nas kandydata itd. Uwaga, postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata zostanie uznane za głos nieważny.

Wymagany próg
Wymagany próg to minimalna liczba głosów niezbędna do zagwarantowania wyboru danego kandydata. Próg ten ustala się, dzieląc całkowitą liczbę ważnych kart do głosowania przez o jedną więcej liczbę mandatów i dodając jeden do wyniku. Jeśli na przykład wydano 40 000 ważnych kart do głosowania, a do obsadzenia są 4 miejsca, wymagany próg to 8001. W tym przypadku tylko czterech kandydatów (liczba mandatów) może osiągnąć ten próg.

Wybory w piątek
Głosowanie w Irlandii przypada w piątek, dlatego już teraz warto zaznaczyć datę w kalendarzu i zaplanować godzinę przybycia (od 7:00 do 22:00) do lokalu wyborczego. Tego dnia tam spotkają się świadomi i aktywni obywatele, którym leży na sercu dobro ich najbliższej okolicy, drugiego domu – na Zielonej Wyspie.