Cel kampanii

Celem kampanii “Jesteś u siebie, zagłosuj” jest zachęcenie mniejszości polskiej w Irlandii do jeszcze pełniejszego włączenia się w życie swoich lokalnych społeczności i zbudowania silniejszych więzi z władzami samorządowymi.  Zbliżające się wybory samorządowe są okazją, żeby przyjrzeć się czego potrzebują Polacy w swoim nowych małych ojczyznach, sprawić by aktywnie zmieniali swoje otoczenie i mieli poczucie sprawczości. W ten sposób mamy nadzieję pokazać,  że Polacy potrafią zadbać o siebie i swoich bliskich w swoim nowym miejscu zamieszkania, co więcej, chcą to zrobić razem z Irlandczykami.

Akcja skierowana jest do tych, którzy chcą wspierać kandydatów startujących w wyborach samorządowych i którzy chcą zachęcać  Polaków do udziału w samych wyborach. Chcemy też wspierać polskich kandydatów startujących w wyborach. Ale przede wszystkim chcemy zachęcać wszystkich do oddania głosu i skłonić do zainteresowania się problemami z jakimi borykają się społeczności w których Polacy mieszkają.

Celem kampanii jest wspieranie zgodnej współpracy władz samorządowych oraz mieszkańców. Współfinansowana jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polski w Dublinie.