ORGANIZATORZY

Organizatorzy kampanii 2018-2019

Forum Polonia (Irlandia) - jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczności Irlandii. Forum działa jako płaszczyzna wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii . W 2008 w ramach jej działań, zainicjowano akcję „Daj Głos” zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych w Irlandii, w 2013 z inicjatywy Forum Polonia powstała kampania „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”

W latach 2009 -2014 prowadziła pięć kampanii profrekwencyjnych związanych z polskimi wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi i do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorzy kampanii 2013-2014

Forum Polonia (Irlandia) - jest platformą współdziałania przedstawicieli polonijnych organizacji, mediów oraz osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczności Irlandii. Forum działa jako płaszczyzna wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii . W 2008 w ramach jej działań, zainicjowano akcję „Daj Głos” zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych w Irlandii.

W latach 2009 -2011 prowadziła trzy kampanie profrekwencyjne związane z polskimi wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi i do Parlamentu Europejskiego.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów (Polska) – z siedzibą w Warszawie, działa w ponad 40 krajach na całym świecie. Od blisko 20 lat wspiera liderów życia publicznego, dostarczając im wiedzy i umiejętności przydatnych w prowadzonej przez nich działalności politycznej i społecznej oraz tworząc przestrzeń dla rozwoju ich postaw i wymiany opinii. Wspiera rozwój i aktywizację środowisk lokalnych poprzez kształcenie działaczy samorządowych oraz społecznych. Od 2006 roku Szkoła Liderów, jako współorganizator, prowadzonej z Fundacją Stefana Batorego akcji Masz Głos, Masz Wybór (www.maszglos.pl), jest zaangażowana m.in., w zwiększanie frekwencji wyborczej w Polsce i w środowiskach polskich za granicą. Założenia merytoryczne projektu „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” opierają się na doświadczeniach z realizacji zadań akcji Masz Głos, Masz Wybór z 2010 roku.