PARTNERZY

Kampanię informacyjną w latach 2018-2019 wspierają następujące organizacje:

  • Together Razem, Cork
  • Klub Twórczego Myślenia, Limerick
  • Polish Art Festival, Limerick
  • Polish Community Centre Biblary, Dublin
  • Polish Irish Educational Association, Arklow
  • Polska Szkoła „Idea”, Athlone

Kampania informacyjna prowadzona w latach 2018-2019 jest wspierana przez Ambasadę RP w Dublinie.

Chcesz do nas dołączyć?
Skontaktuj się z nami pisząc na adres: info@forumpolonia.org

Kampanię w latach 2013-2014 wspierały organizacje polonijne i migranckie, polonijne szkoły, polskie parafie, polonijne media oraz Ambasada RP w Dublinie.