Słowniczek pojęć kampanijnych

 

Poniżej znajdziesz zwroty, którymi warto posługiwać się opisując kampanię:

 

podwyższanie frekwencji wyborczej – increasing voter turnout

angażowanie społeczności polskiej – engaging Polish community

włączanie się we proces decyzyjny – inclusion in the decision making process

zmienianie lokalnego środowiska – changing the local environment

radny – Councillor
burmistrz – Mayor

okręgi wyborcze – local electoral areas

punkt wyborczy – pooling station
rejestracja do 25 listopada – registration until 25th November
społeczność lokalna – local community