Independents

INDEPENDENT CANDIDATES
- BRAVE NEW IRELAND

Independent

Kandydaci niezależni, (Independent Candidates) nie lubią identyfikować się z żadną partią.

Ich poglądy są wypracowane poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem, w którym funkcjonują. Mają własną wizję na poprawę istniejących warunków i nie chcą podporządkowywać się żadnej ideologii partyjnej.

Założenia programowe Independent Candidates są bardzo indywidualne i zróżnicowane. Uzależnione w głównej mierze od okręgu wyborczego, z którego startują. Niezależni kandydaci to czesto już zaangażowane społecznie jednostki, znajace mieszkańcow danej dzielnicy, a ich program jest odpowiedzią na lokalne problemy i potrzeby.

Kandydaci opowiadają się między innymi za:

  • zmniejszeniem podatku od nieruchomości przy jednoczesnym reinwestowaniu pozyskanych środków z powrotem w sfery najbardziej dotknięte kryzysem ekonomicznym;
  • wspieraniem lokalnych przedsiębiorców poprzez obniżenie stawek handlowych;
  • usprawnieniem systemu transportowego;
  • lepszym zarządzaniem ruchem publicznym i za zwiększeniem liczby patroli policyjnych na ulicach miasta;
  • stworzeniem zjednoczonej, wspierającej się społeczności poprzez organizowanie wspólnych imprez kulturowych na szczeblu lokalnym;
  • bezpiecznymi, przyjaznymi placami zabaw dla dzieci;
  • ochroną środowiska naturalnego dzięki edukacji ekologicznej w szkołach oraz lepszej  gospodarce odpadami;
  • wspieraniem osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia i udzielaniem pomocy przy ekonomicznym i psychicznym usamodzielnieniu się.

Listę osób startujących w wyborach do samorządu lokalnego można znaleźć tutaj: http://www.independentsnetwork.org/

Więcej informacji o kandydatach do Parlamentu Europejskiego znajduje się na stronie: http://europedecides.eu/candidates/election-lists/ie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *