REFORMA SAMORZĄDOWA

Ostatnia reforma samorządowa w Irlandii z 2013 roku była największą tego typu przeprowadzoną od momentu ukonstytuowania się obecnej struktury w 1890 roku. Głębokie zmiany dotkną samą strukturę, jej funkcje, zasoby, działanie oraz  zarządzanie. Między innymi zmiany dotyczyć będą: premierostwo

·          Struktury samorządu na poziomie pod powiatowym, powiatowym i regionalnym zostaną wzmocnione i usprawnione. Nastąpi redukcja liczby radnych o około 500 mandatów, zastąpienie około 114 instytucji samorządowych 31 zintegrowanymi jednostkami, które będą zorganizowane na zasadzie municypalnych dystryktów w obrębie powiatów.  Łączna liczba radnych nie przekroczy 950 na całą Irlandię, w porównaniu do obecnej liczby 883 radnych w powiatach i miastach-powiatach oraz 744 w radach miejskich.

·         Rady powiatów: Tipperary North i South oraz Miasto-Powiat oraz Powiat:Limerick i Waterford zostaną po wyborach w 2014 połączone. Do tego czasu zarządzane będą przez odpowiednio dwa zarządy dla każdej jednostki.

Dystrykty municypalne zostaną ustanowione w ramach obecnych granic jednostek samorządu (rady miejskie i większe miasta), na tyle na ile to jest możliwe. Dokładne granice dystryktów będą określone na podstawie opracowania sporządzonego przez niezależny komitet.

·         Radni będą wybierani jednocześnie do rad dystryktu i powiatu, z wspólnymiIreland1898Administrative radnymi zasiadającymi w obu instytucjach, w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań

·         Wybrani radni będą uprawnieni do wykonywania zarezerwowanych dla dystryktów funkcji takich jak: polityka lokalna i regulacyjna w dziedzinach dotyczących planowania, dróg, ruchu drogowego, mieszkalnictwa, środowiska naturalnego, rekreacji, udogodnienia i rozwój społeczności lokalnej, sprawy obywatelskie, oficjalna reprezentacja i nadzór, działania mające na celu angażowanie społeczne i obywatelskie. Szczegółowy opis i rola samorządów jest jeszcze przedmiotem dyskusji w Parlamencie.

·         Wzmocnieniu ulegnie rola lokalnego samorządu dla wspierania rozwoju ekonomicznego i przedsiębiorczości

·         Samorząd lokalny będzie pełnił centralną role w nadzorze i planowaniu lokalnych i społecznych programów rozwoju

·         Struktury regionalne i ich funkcje zostaną zmodyfikowane w ten sposób że 8 regionalnych jednostek samorządowych oraz dwa zespoły zostaną zamienione na trzy zespoły by działać w oparciu o nowe zasady

·         Reforma ma na celu usprawnienie działania instytucji samorządu, stąd też nowy system ma być zorganizowany i działający w taki sposób, by zapewnić najwyższą efektywność, najlepsze standardy działania oraz oraz najwyżsżą jakość usług świadczoną klientom, obywatelom i osobom płacącym podatki

 ·         Zostanie zorganizowany bezpieczny i funkcjonujący system lokalnego finansowania, który będzie miał na celu większe scedowanie odpowiedzialności na lokalne struktury w oparciu o podejmowaniu demokratycznych decyzji

·         Wiele aspektów działalności struktur lokalnych jest przedmiotem reformy, dotyczy to: nadzoru, odpowiedzialności, tworzenia strategii rozwoju, roli i status radnego,

·         Reforma weszła w życie przed wyborami w 2014 roku