STRUKTURA SAMORZĄDU

WŁADZE SAMORZĄDOWE W IRLANDII

Republika Irlandii z populacją ok. 4,5 mln osób ma stosunkowo scentralizowaną administrację.

Ma ona też jednak na poziomie lokalnym i regionalnym ważne zadania. Władze lokalne odpowiadają bowiem m. in. za usługi komunalne, oraz monitorowanie wykorzystania funduszy europejskich. Zmiana w konstytucji w 1999 r. wprowadziła też obowiązkowe wybory samorządowe organizowane co 5 lat.

WŁADZE LOKALNE

irelandW Irlandii działają 34 organy władzy samorządowej, z czego 29 w hrabstwach (county council) oraz 5 rad miejskich (city council). Na niższym poziomie funkcjonuje 80 organów władz miejskich pełniących funkcje reprezentacyjne oraz mających szereg zadań z reguły udzielonych na 8 kategorii:

  • polityka mieszkaniowa
  • planowanie
  • drogi
  • woda i ścieki
  • strategia rozwoju
  • ochrona środowiska
  • infrastruktura rekreacyjna
  • rolnictwo, edukacja, zdrowie.

Nadrzędną rolą demokratyczne wybranych władz samorządowych jest reprezentowanie lokalnych społeczności.